sponsor

 

Zebranie walne OSP Siemonia

Napisała 

Można było spędzić ten czas w fotelu, ale mnie w niedzielne popołudnie pognało na zebranie walne Ochotniczej Straży Pożarnej w Siemoni. Nie znalazłam się tam jednak przypadkiem. Na sali domu kultury w Siemoni spotkało się blisko 70% członków jednostki. Wśród nich stanowiłam pewnie jakieś 1,5% :)

 

walneospsiem2

 

Postaram się zachować stylistykę narracji zaproponowaną na blogu OSP. Zatem za stołem prezydialnym zasiedli Poseł na Sejm Waldemar Andzel, Wójt Gminy Bobrowniki, a zarazem Prezes gminny i wiceprezes powiatowy ZOSP - Arkadiusz Ziemba, Komendant Gminny OSP - Rafał Kocot, Kierownik Sekcji Wydziału Operacyjnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej st.kpt. mgr inż. Artur Markiewicz, Prezeska KGW w Siemoni - Alicja Szaleniec oraz Przewodnicząca Rady Gminy Bobrowniki - Katarzyna Cofała i jak to się w krajach anglosaskich mówi "last but not least" - Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Siemoni - druh Mieczysław Błoński. Do grupy oficjeli dołączył druh Artur Zawodniak, który został Przewodniczącym Zebrania.

 

walneospsiem5

 

Aby zadośćuczynić wymogom Zebrania Walnego, które dla organizacji pozarządowej jest władzą najwyższą nastąpił czas sprawozda, sprawozdań, sprawozdań.

 

walneospsiem3

 

Prezes Mieczysław Błoński odczytał sprawozanie z działalności jednostki za ostatni rok. Obowiązkiem prezesa jest między innymi reprezentowanie jednostki na zewnątrz i kierowanie pracami Zarządu OSP. Dla OSP Siemonia był to wyjątkowo dobry rok. W maju strażacy obchodzili jubileusz 95-lecia powstania jednostki, a w czerwcu drużyna męska zdobyła pierwsze miejsce w Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych, otrzymując tym samym prawo do reprezentowania powiatu na tegorocznych mistrzostwach wojewódzkich. W ubiegłym roku powiększył się także zasób członków. W szeregi OSP Siemonia wstąpiło 5 członków, a właściwie 5 członkiń.

 

 walneospsiem4

 

Następnie Naczelnik OSP Siemonia Jan Sznura przeczytał sprawozdanie z działalności jednostki.

 

walneospsiem6

 

Sprawozdanie finansowe odczytał Skarbnik Zarządu - Wojciech Sznura. Po każdym odczytanym sprawozdaniu miało miejsce głosowanie nad przyjęciem sprawozdań. Na spotkaniu zostały przedstawione plany jednostki na kolejny 2014 rok, gdzie priorytetem okazało się (co zrozumiałe) nakierowanie wszelkich działań na jak najlepsze  wyszkolenie siemońskiej jednostki reprezentującej powiat będziński na wojewódzkich zawodach sportowo-pożarniczych.

 

walneospsiem7

 

Wszystkie głosowania przebiegały jednomyślnie. A spotkanie protokołowała Sekretarz jednostki druhna Marzena Dyszy.

 

walneospsiem15

 

Po części oficjalnej były wypowiedzi gości:

 

walneospsiem8

 

Poseł.

 

 walneospsiem10

 

Wójt.

 

walneospsiem11

 

Przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP.

 

walneospsiem12

 

Komendant Gminny.

 

walneospsiem13

 

Przewodnicząca Rady Gminy.

 

walneospsiem14

 

Prezeska KGW Siemonia

 

walneospsiem9

 

Tym samym jednostka OSP Siemonia weszła jako pierwsza z gminnych OSP w nowy 2014 rok.

 

 

Małgorzata Bednarek

prezes Stowarzyszenia "Lepsza Gmina". Nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych, bez wahania realizuję swoje marzenia, a Stowarzyszenie jest moim marzeniem. Kocham sztukę, co uwrażliwia mnie na piękno i sprawia, że czasem stąpam centymetr nad ziemią zamiast po niej. Zazdroszczę K.K.Baczyńskiemu. A życie chcę przeżyć jak pisał Konstantinos Kawafis:

"Jeżeli do Itaki wędrować zamierzasz,
życzyć sobie winieneś, by długa była wędrówka,
pełna przygód i doświadczeń"

Zaloguj się, by skomentować