sponsor

 

Polityka prywatności w serwisie  www.bobrowniki.com

 

 

1. Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej „Lepsza Gmina", wydawca portalu internetowego www.bobrowniki.com przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności użytkowników portalu i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych.


2. Dane osobowe użytkowników portalu zawarte w formularzach rejestracyjnych oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204).


3. W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Administratora www.bobrowniki.com.


4. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane w formularzu danych osobowych niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.


5. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, poprawienia ich lub prawo do żądania ich usunięcia. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić ani usunąć.


6. Administratorem bazy danych jest Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej „Lepsza Gmina" z Siemoni. Bazę danych tworzą dane osobowe Użytkowników serwisu portalu www.bobrowniki.com


7. Administrator przetwarza i przechowuje dane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z polskim prawem. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane wyłącznie w celu prowadzenia portalu, na co użytkownicy dobrowolnie wyrażają zgodę przy rejestracji w portalu.


8. Administrator zastrzega, że dane osobowe nie są sprzedawane, wypożyczane podmiotom trzecim, ani w żaden inny sposób rozpowszechniane. Administrator gwarantuje ich poufność i dołoży wszelkich starań, by podane w czasie rejestracji dane były zabezpieczone zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Przetwarzane przez Stowarzyszenie dane osobowe użytkowników portalu mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.


9. Administrator podobnie jak inni wydawcy Internetowi, zbiera informacje dotyczące wykorzystania serwisów oraz adresów IP. Dane te wykorzystywane są celach związanych z administracją portalu, jak również mogą być użyte w celach statystycznych – zawsze pod postacią zbiorczych i ogólnych danych, które nie pozwalają na identyfikację Użytkowników portalu. Informacje dotyczące IP użytkowników mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwa, na ich żądanie na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.


10. Administrator informuje, że w niektórych częściach serwisu portal wykorzystuje pliki cookies czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika.


11. Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania treści i wyglądu portalu do indywidualnych potrzeb Użytkowników jak również do tworzenia statystyk oglądalność poszczególnych części portalu.


12. Pliki cookies nie pozwalają na identyfikację danych osobowych Użytkownika.


13. Użytkownicy mają możliwość usunięcia plików cookies ze swojego komputera lub wyłączenia możliwości przechowywania tych plików na dysku swojego komputera poprzez zmianę ustawień używanej przez siebie przeglądarki internetowej.


14. Użytkownik jest samodzielnie odpowiedzialny za utrzymywanie w tajemnicy parametrów, dających dostęp do swojego profilu w portalu. Jakiekolwiek dobrowolne udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w sieci Internet odbywa się na ich wyłączne ryzyko i może spowodować wykorzystanie tych danych w sposób niepożądany.


15. Portal może zwierać odnośniki/linki do innych stron WWW. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach i za treści zamieszczane na tych stronach.

  

16. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na stronie Portalu.