sponsor

 

Zbudujemy strategię rozwoju naszej gminy!

Napisał 

Jak powinno wyglądać Twoje miejsce do życia? Czy mają powstawać nowe drogi i chodniki czy też lepiej położyć nacisk na rozwój turystyki? W jakie inicjatywy kulturalne należy inwestować i jak chronić środowisko? O tych i wielu innych sprawach związanych z przyszłością Gminy Bobrowniki zdecydują mieszkańcy, biorąc udział w anonimowych ankietach, które już wkrótce będą przeprowadzone na terenie gminy. Tak powstanie Strategia Rozwoju Gminy Bobrowniki.

Strategia Rozwoju to jeden z najważniejszych dokumentów określających działania Gminy na najbliższe lata. Odpowiada on na pytania, co należy zrobić, aby Bobrowniki mogły się szybko rozwijać i były konkurencyjne. Wskaże jak postępować w takich obszarach jak przedsi ębiorczość, turystyka, ekologia, kultura, edukacja, sport czy infrastruktura techniczna. Jest to również dokument niezwykle istotny w kontekście starania się o dofinansowanie ze środków unijnych, co Gmina Bobrowniki już teraz realizuje na szeroką skalę.

Tak ważny dokument nie może powstać bez udziału i opinii mieszkańców. Już wkrótce na ulicach Gminy pojawią się ankieterzy, którzy w anonimowej ankiecie zadadzą mieszkańcom pytania i zbiorą ich opinie oraz sugestie. Przeprowadzone zostaną również konsultacje z radnymi, sołtysami oraz przedsiębiorcami. Na tej podstawie powstanie dokument, który następnie będzie poddany społecznym konsultacjom.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w ankiecie. Jest to doskonały sposób na aktywny udział w budowaniu przyszłości Gminy Bobrowniki, zarówno na najbliższe lata jak i w dłuższej perspektywie.

 

[źródło: www.bobrowniki.pl]

 

Taka informacja w ubiegły piątek znalazła się na stronie Urzędu Gminy. Jednocześnie otrzymaliśmy jako Stowarzyszenie list od Wójta zapraszający na spotkanie warsztatowe, w trakcie którego powstaną główne założenia strategii, a wypracowane podczas niego sugestie stanowić będą podstawę dalszych prac. To cenna inicjatywa szczególnie w obliczu nowej perspektywy finansowej dla funduszy unijnych. To ważny dla gminy dokument także z perspektywy jej rozwoju ekonomicznego i społecznego.

Zaloguj się, by skomentować