sponsor

 

Jaki z tego pożytek?

Napisała 

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego to taki organ kolegialny. I jak wiele organów, które narzuciła ustawa zdawałoby się, że funkcjonuje, bo musi. Nie dał jej też Ustawodawca jakichś szerokich kompetencji, bo cóż ona w zasadzie robi? Opiniuje, wyraża opinię, potem znów opiniuje i znów wyraża opinię. Ustawodawca ma niezwykłą łatwość w znajdowaniu ludziom zajęcia. Jaki z tego zatem pożytek dla organizacji pożytku publicznego? A taki, że to one przejmują inicjatywę i mogą wypowiadać się jednym głosem, wspólnie rozwiązywać problemy. W sytuacji, gdy władza samorządowa byłaby oporna na kontakty ze stowarzyszeniami Rada mogłaby stać się formą tarana.

 DSC 0046

 

W naszej gminie obecnie jednak nie ma takiego problemu. Władza jest otwarta na współpracę ze Stowarzyszeniami, dlatego Rada stała się w ostatnich dwóch latach forum dyskusji, miejscem spotkań i debat nad problemami, pomysłam i przedsięwzięciami. I wcale nie na siłę i w przymusie upłynęła w ubiegłym miesiącu jej kadencja. Przewodniczący - Wiesław Urbańczyk zapoznał zgromadzonych ze sprawozdaniem z działalności Rady za ostatnie 2 lata. Osobiście niezwykle mi miło, że inicjatywy Stowarzyszenia "Lepsza Gmina" i jego członków, takie jak organizacja zajęć języka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym, organizacja szkoleń dla organizacji pozarządowych z zakresu np. księgowości, czy też organizacja wspólnych spotkań sektora pozarządowego, samorządowego i sektora przedsiębiorczości znalazły odwierciedlenie w sprawozdaniu Przewodniczącego Rady. Biorąc pod uwagę, że jedno Stowarzyszenie stoi za trzema z siedmiu wniosków, które przyjęła Rada świadczy to o naszym potencjale i roli jaką odgrywamy dla mieszkańców gminy i sektora pozarządowego w Bobrownikach.

Na poniedziałkowym spotkaniu reprezentanci organizacji z terenu naszej gminy wyłonili pięciu swoich przedstawicieli na kolejną dwuletnią kadencję. Wśród nich znaleźli się: Mieczysław Błoński, Elżbieta Sapińska, Wiesław Urbańczyk, Stanisław Szczęśniak i Zofia Krzykawska. Do pełnego składu Rady brakuje jeszcze dwóch przedstawicieli Rady Gminy, którzy zostaną wybrani na najbliżym posiedzeniu oraz dwóch przedstawicieli Urzędu Gminy, których Wójt wskaże zarządzeniem. Spotkanie organu w nowym składzie jeszcze w maju.

 

Małgorzata Bednarek

prezes Stowarzyszenia "Lepsza Gmina". Nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych, bez wahania realizuję swoje marzenia, a Stowarzyszenie jest moim marzeniem. Kocham sztukę, co uwrażliwia mnie na piękno i sprawia, że czasem stąpam centymetr nad ziemią zamiast po niej. Zazdroszczę K.K.Baczyńskiemu. A życie chcę przeżyć jak pisał Konstantinos Kawafis:

"Jeżeli do Itaki wędrować zamierzasz,
życzyć sobie winieneś, by długa była wędrówka,
pełna przygód i doświadczeń"

Więcej w tej kategorii: Sesja Rady Gminy. »
Zaloguj się, by skomentować